Talmai: Denu Efo Dagrau EP 1

Talmai: Denu Efo Dagrau EP
 English version Dyddiad rhyddhau: Mai 6ed, 2013 Dosbarthu: Arlein ar iTunes, Amazon, emusic ayyb Label: Rheidol Records (CD001) Bydd Talmai yn rhyddhau eu EP gyntaf ar Rheidol Records y mis Mai yma.  Maent wedi bod yn perfformio ers blwyddyn bellach ac o’r diwedd wedi mentro i stiwdio Radical Academy er mwyn recordio rhai o’u hanthemau ...