Mr Phormula – ‘Cymud’

Rheidol Records (CD002)Cymud album cover

Dyddiad rhyddhau: 14eg Mawrth, 2014
Ar gael: Ar-lein ar iTunes, Amazon, eMusic ayyb a fersiwn gyfyngedig ar gael o www.mrphormula.com a rhai siopau recordiau annibynnol.

Release date: March 14th 2014
Distribution: Online at iTunes, Amazon, eMusic etc and limited edition CD pressing from www.mrphormula.com and select independent record stores????????????????????
Ag yntau newydd ddychwelyd o Efrog Newydd wedi llu o berfformiadau ysgubol o Harlem i Brooklyn, mae Ed Holden, y bît-bocsiwr Cymraeg yn
parhau i arddangos ei ddoniau anhygoel gyda’i albwm dwyieithog diweddaraf, ‘Cymud’.

Mae talent rap Prydeinig yn cael ei wthio o wythiennau’r albwm hwn. Yn cynnwys traciau ar y cyd ag aelod blaenllaw Four Owls, Leafdog/BVA, yr arwr Dr Syntax a Sonny Jim o’r label Eatgood heb son am y goreuon o’r sîn rap Cymraeg, dyma hip-hop egniol sydd o’r radd uchaf.

Mae cynhyrchiad slic Mr Phormula, ynghŷd a’r bas bytheiriol a’r gallu geiriol yn llenwi’r albwm hwn i’r entrychion. Gyda sioeau byw ar hyd a lled y Deyrnas Unedig, Ewrop a phedwar ban byd, mae Mr Phormula yn chwarae i gynulleidfaoedd o Gaerdydd i Efrog Newydd, o Leeds i L.A. Yn ogystal, cewch ychwanegu sawl ymddangosiad ar y teledu a radio (S4C, BBC Radio 1, Radio Cymru, Radio Wales), heb anghofio am ymddangos ar raglen ddogfen Charlie Sloth ar Radio 1, UK Rap Anthem and Rap Britannia, ac felly daw yn eithaf amlwg pam fod gan Mr Phormula enw fel un o’r rapwyr/cynhyrchwyr mwyaf gweithgar ym Mhrydain.

ed 4Mae Mr Phormula yn cymryd drosodd y byd – ewch i weld taith ‘Cymud’ yn 2014:

 • Mawrth 14 – Rhyddhau’r Albwm: Rascals, Bangor
 • Mawrth 15 – Clwb Caberet, Clwb Snwcer, Bangor
 • Mawrth 27 – Gwdihŵ, Caerdydd
 • Mawrth 28 – Yr Angel, Aberystwyth
 • Ebrill 4 – Circles, Aberdaugleddau gyda JMan / NLP
 • Ebrill 25 – Gŵyl Focus Wales, Wrecsam
 • Haf 2014 – Gŵyl BoomBap / Ffair Boomtown / Eisteddfod Genedlaethol / Festival no 6 / Audiofarm

????????????????????
Fresh from touring New York with performances that shook crowds from Harlem to Brooklyn, Welsh beat-boxer, rapper and producer Ed Holden, aka Mr Phormula, continues to showcase his pioneering talent with his latest highly charged bilingual album, “Cymud”.

Exploding with UK rap talent ‘Cymud’ includes collaborations with highly respected Four Owls members Leafdog/BVA, underground legend Dr Syntax and Eatgood’s Sonny Jim as well as a host of the best of the Welsh language underground rap scene to bring you this ground-breaking hip-hop tour de force.

Mr Phormula’s slick production, compelling bass lines and verbal dexterity make for a packed performance schedule. With live shows across the UK, Europe and the globe, Mr Phormula rocks crowds from Cardiff to New York, from Leeds to L.A. Add to this numerous TV and radio appearances (S4C, BBC Radio 1, Radio Cymru, Radio Wales), as well as being featured on Charlie Sloth’s Radio 1 UK Rap Anthem & Rap Britannia documentary, and it becomes clear why Mr Phormula has a reputation for being one of the UKs hardest-working rappers/producers.
Poster-Mr-Phormula-web
Mr Phormula is taking the world by storm – catch the live ‘Cymud’ tour in 2014:

 • March 14 – Album Release: Rascals, Bangor
 • March 15 – Cabaret club, Snooker club, Bangor
 • March 28 – Angel Inn, Aberystwyth
 • March 27 – Gwdihŵ, Cardiff
 • April 4 – Circles, Milford Haven with JMan / NLP
 • April 25 – Focus Wales Festival, Wrexham
 • Summer 2014 – BoomBap Festival / Boomtown Fair / National Eisteddfod / Festival no. 6 / Audiofarm

Leave a Reply