Cylchlythyr Mehefin / June Newsletter

Newyddion Talmai  (English below)

Yn dilyn perfformiadau pwerys er mwyn lansio eu EP ‘Dim ond Ni’ gan gynnwys yng nghanolfan Cymry Llundain, fe fydd yr Anghenfilod Roc ‘Talmai’ yn parhau â’r hyrwyddo wrth iddynt ymddangos yng ngwesty’r Llangollen, Bethesda nos Wener yma – Mehefin 28 2013.

I ddathlu hyn, gallwch lawrlwytho ailgymysgiad dubstepaidd o ‘Dim Ond Ni’ gan Talmai trwy law y cynhyrchydd ddawnus ‘Radical Academy’  band YN RHAD AC AM DDIM o:

Gallwch glywed yr EP ar cyfrif Soundcloud y band neu ar sianel You Tube Recordiau Rheidol a gallwch brynu’r EP trwy’r dolenni isod. Am rhagor o wybodaeth gwelwch: www.talmai.co.uk / www.rheidolrecords.co.uk

“Talmai…fel ‘Power Shower’ yn y bore” – Caryl Parry Jones, BBC Radio Cymru
“Casgliad pwerys…plesio’n arw” – cylchgrawn Y Selar

Dilynwch! www.twitter.com/talmaiband // facebook.com/talmaiband

Talmai News

Following some storming launch performances including at the London Welsh Centre, Rock Monsters “Talmai” continue to head out gigging in support of their recently released EP, ‘Dim ond Ni’ and will appear at the Llangollen Hotel in Bethesda this Friday night – 28 June 2013.

To celebrate you can download a very special FREE dubstep remix by the renowned producer ‘Radical Academy’ right here:

“Talmai…like a power shower in the morning” – Caryl Parry Jones, BBC Radio Cymru
“a powerful collection of songs…most pleasing” – Y Selar Magazine

You can hear the EP on the band’s Soundcloud account.

 

Bel & The Hangdogs

Rheidol Records is proud to present Bel and The Hangdogs as the latest addition to our stable.

Vocalist Bel sings  ‘wear your heart on your sleeve’ songs, beautifully delivered by The Hangdogs in this Indie Folk Trio. Sensitively dressed down guitar and percussion arrangements, a perfect fit for Bel’s heartfelt vocals… learn more about these cool cats at http://belandthehangdogs.wordpress.com. Expect their first release soon on Rheidol Records, and they will be playing live on Radio Cardiff on Soulful Saturday Morning Show , 31st August 2013, at 9.30am, with Jeremy Rees as part of their single launch.

Keep your eye on www.rheidolrecords.co.uk for more information… in the meantime catch them live at:

Saturday 6th July – The Forge & Hammer, Machen
Friday August 9th  -Riverfront Arts Centre, Newport

 
They are;  Bel  – Vocals/Guitar;  Ian James- Guitar;  Andy Constable- Percussion

Mae Recordiau Rheidol yn falch o gyhoeddi ‘Bel & the Hangdogs’ fel  newydd ddyfodiaid i’r label.

Mae’r gantores Bel yn canu o’r galon wedi eu fynegi’n wyrthiol gan yr Hangdogs yn y triawd Indie gwerin yma. Dysgwch mwy amdanynt yn http://belandthehangdogs.wordpress.com a disgwylwch eu cynnyrch cyntaf allan ar Recordiau Rheidol cyn bo hir. Mi fyddent yn chwarae’n fyw ar Radio Caerdydd ar Awst 31 fel rhan o lansio’u sengl.

Cadwch golwg ar www.rheidolrecords.co.uk am ragor o wybodaeth…yn y cyfamser gwelwch hwy yn fyw yma:

Sadwrn Gorffennaf 6ed – Forge & Hammer, Machen, Sir Caerffili
Gwener Awst 9fed – Canolfan Celfyddydau Glan yr Afon, Casnewydd
Y band yw : Bel – Llais/Gitâr; Ian James – Gitâr; Andy Constable – Offer Taro

Album Mr Phormula

Yo! Yo! Fe fydd Recordiau Rheidol yn anhygoel o falch rhyddhau album newydd Mr Phormula AKA Ed Holden cyn bo hir – y bîtbocsiwr o fri sy’ newydd cymryd rhan yng nghystadlaethau bîtbocsio’r D.U. Parch! Gwelwch mwy am Mr Phormula yma: www.mrphormula.com neu www.twitter.com/mrphormula a gwyliwch y gofod yma am rhagor o wybodaeth yn fuan….dyma fe yn styc yn y traffig yn y cyfamser… (edrych isod)

Mr Phormula Album

Yo! Yo! Rheidol Records will be bursting with pride to release Mr Phormula AKA Ed Holden’s new album in the near future, he’s just competed in the UK beatboxing championships! Respect! See www.mrphormula.com or www.twitter.com/mrphormula and watch this space for more info as it gets to us… meanwhile here he is stuck in a traffic jam….

Leave a Reply