Talmai: Denu Efo Dagrau EP 1

 English version

TalmaiLOGO

Dyddiad rhyddhau: Mai 6ed, 2013

Dosbarthu: Arlein ar iTunes, Amazon, emusic ayyb
Label: Rheidol Records (CD001)

Bydd Talmai yn rhyddhau eu EP gyntaf ar Rheidol Records y mis Mai yma.  Maent wedi bod yn perfformio ers blwyddyn bellach ac o’r diwedd wedi mentro i stiwdio Radical Academy er mwyn recordio rhai o’u hanthemau roc.  Gan gyfuno elfennau roc, prog, metal a dubstep, mae’r band wedi bod yn diddanu cynulleidfaoedd drwy Gymru gyda’u hegni byw a’u gallu cerddorol.

dagrau cover front talmai take 2
Yn gyntaf daw “Dim ond Ni” – cri angerddol o’r galon.  Cyfuniad o sain gywrain gitarau Dafydd Dabson a llais esgynnol Ceri Ambrose sydd yma yn gwau drwy’i gilydd,  llawn riffiau trwm a bachau lleisiol cofiadwy.

Cân serch yw “Fy Merch”, ond cân serch â thro chwerw iddi.  Mae’n cipio ein sylw o’r nodyn cyntaf un, ac mae hyn yn parhau, grŵf ar ôl grŵf.  Dawnsio mae llais Josh Holland rhwng ebychiadau milain a chytganau tyner, melodaidd, tra bod Aled Lloyd yn ategu’r effaith â’i ddrwm bâs dychlamol a’i dabyrddau meistrolgar.

Ar “Dyddiau Byw” mae’r band ar eu gorau yn felodaidd.  Stomp o anthem roc yw’r gân hapus, hafaidd hon.  Mae canu pwerus Ambrose yn cael ei wthio yn ei flaen gan linellau bâs ysgogol Seun Babatola a synths dirgrynol Ben Dabson i greu trac gyrru perffaith sy’n eich gorfodi i ymuno yn y gân.

Mae’r EP yn cloi gydag ailgymysgedd ingol o “Dim ond Ni”.  Gyda chymysgedd o weadau cynnes y tannau a gitarau distaw mae’r band yn dangos eu gallu i greu teimlad hiraethus lle ceir hefyd ing y fersiwn wreiddiol.

Gigiau Lansio:

Gwener Mai 10 – No 1 Bar, Heol Santes Fair, Caerdydd gyda Rufus Mufasa

Gwener Mai 17 – Canolfan Cymry Llundain, Grays Inn Road, Llundain

Gwener Mai 31 – Golden Lion, Carmarthen

Gwener Mehefin 28 – Llangollen Hotel, Bethesda

Sadwrn – Mehefin 29 – Y Gestiana, Porthmadog

Am ragor o wybodaeth / lluniau cysylltwch â  rheidolrecords[at]gmail.com

Chwiliwch am “Talmaiband” ar rwydweithiau cymdeithasol er mwyn cysylltu â’r band neu ewch i www.talmai.co.uk


Fersiwn Cymraeg

Release date: May 6th, 2013TalmaiLOGO

Distribution: Online at iTunes, Amazon, emusic etc. and from www.talmai.co.uk

Label: Rheidol Records (CD001)

Talmai release their debut EP ‘Denu Efo Dagrau’ (Lure with Tears) on Rheidol Records this May. Having been gigging for the last year the band launched into the Radical Academy studio to lay down some of their rock anthems. Combining elements of rock, prog, metal and dubstep the band have been wowing audiences across Wales with their live energy and musicianship.

Tracks: Dim Ond Ni // Fy Merch // Dyddiau Byw // Dim Ond Ni (Acoustic Mix)dagrau cover front talmai take 2

“Dim ond Ni” (Only Us) starts off the collection, a heartfelt cry of passion from the soul. Dafydd Dabson’s intricate guitars blend with Ceri Ambrose’s soaring vocals in this epic number full of heavy riffs and catchy vocal hooks.

“Fy Merch” (My Girl) is a bitter twist on a love song – grabbing your attention from the start, groove after groove keeps you transfixed. Josh Holland‘s vocals dance between angry exclamations and tender melodic choruses, complemented throughout by the pounding bass drum and virtuosic drum rolls of Aled Lloyd.

“Dyddiau Byw” (The Living Days) sees the band at their melodic best. This stomping rock anthem is sure to be a feelgood summer hit. Ambrose’s powerful vocals are accompanied by the driving basslines of Seun Babatola and throbbing synths of Ben Dabson to create the perfect driving track you can’t help but sing along to.

The Dabson brothers’ poignant remix of ‘Dim ond Ni’ brings the EP to a close. With a mix of warm string textures and soft finger picking guitars the band show their ability to capture a yearning, nostalgic mood.

Launch Gigs:

Friday 10 May – No 1 Bar, St Mary’s St., Cardiff

Friday 17 May – London Welsh Centre, Grays Inn Road, London

Friday 31 May – Golden Lion, Carmarthen

Friday 28 June – Llangollen Hotel, Bethesda

Saturday 29 June – Porthmadog

For more information / pictures etc contact: rheidolrecords[at]gmail.com
Search “Talmai” on social Media to connect with band

More information: www.talmai.co.uk

One comment on “Talmai: Denu Efo Dagrau EP

 1. Reply Dan Griffiths May 7,2013 4:03 pm

  Helo sut mae Recordiau Rheidol, cefais i fy ngwahodd i noson lawnsiad Talmai, nos Wener nesaf yng Nghaerdydd.

  Yn anffodus dwi methu dod – pethau lan fan hyn yn Aber.

  Eisiau prynu copi o’r ep – a fedraf brynu copi yn uniongyrchol o chi?

  Diolch
  Dan “bach” Griffiths

Leave a Reply